Roboty torowe

- modernizacja i remonty infrastruktury kolejowej

- projektowanie w branży budowlanej kolejowe

- naprawa i konserwacja torów i rozjazdów

- pomiary torów i rozjazdów oraz przeglądy roczne

- chemiczne i mechaniczne odchwaszczanie torów

- sprzedaż materiałów nawierzchni kolejowej w tym płyt CBP

- montaż liniowych odwodnień oraz roboty budowlane drogowe w rejonie przejazdów kolejowych

- wykonywanie wszelkich robót ziemnych przy współpracy z firmą GO TRAF